0180-820 238 info@raev-advies.nl

Disclaimer

Raev-advies hypotheken
  1. Disclaimer

Met de grootste zorg en aandacht is aan de inhoud van deze website gewerkt. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door Raev-advies. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op deze site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

  1. Privacy beleid

Raev-advies ontvangt, voor de uitoefening van het bedrijf, van diverse partijen persoonlijke gegevens welke zeer zorgvuldig geadministreerd worden en beschermd worden. Deze informatie zal alleen voor de uitoefening van het bedrijf aan derden beschikbaar gesteld worden. Deze informatie zal voor overige doeleinden niet beschikbaar gesteld worden aan derden.

Raev-advies staat ingeschreven bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer 1432841. Bij deze organisatie staan bedrijven ingeschreven die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) nauwgezet naleven. De CBP is actief op het gebied van ontwikkelingen waarin iemands persoonlijke levenssfeer in het geding is. De organisatie schenkt bijzondere aandacht aan technologische ontwikkelingen en privacy.

Voor nadere informatie over de werking van het CBP of onze registratie bij het CBP verwijzen wij u naar de website van deze organisatie.

  1. Externe links

Er kunnen links naar andere websites op de Raev-advies website staan die totaal onafhankelijk opereren van Raev-advies en waar Raev-advies geen zeggenschap over heeft. We verzorgen enkel links naar andere websites ter informatie en gemak aan u. Het kan zijn dat andere websites een eigen privacy policy hebben en we adviseren die goed door te lezen als u een bezoek brengt aan deze websites. Raev-advies is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door deze websites of voor enig ander gebruik van de websites.

  1. Intellectueel eigendom

U heeft het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. De naam en het merk Raev-advies en ook het beeldmateriaal op deze site is beschermd en voor de reproductie of het gebruik van informatie is altijd voorafgaande toestemming vereist.

Wij begeleiden je van het begin tot het einde.

Wat komt er allemaal bij kijken?

Adres

Brugge 18
2993 LBĀ  Barendrecht

Email

info@raev-advies.nl

Telefoonnummer

0180-820 238